Werkwijze

Procedure

Bij een volledige aanvraag neemt de aanvraagprocedure maximaal vier maanden in beslag.

Aanvraag indienen

Je aanvraag kun je indienen via het online aanvraagformulier. Je vindt de link naar dit online formulier rechts op deze pagina. Maak een account aan en log vervolgens in. Houd bij het invullen van het aanvraagformulier de antwoorden kort en bondig, des te sneller kunnen we jouw aanvraag behandelen.

Behandeling aanvraag

Wanneer wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, beoordelen wij of je aanvraag aansluit bij onze criteria en uitgangspunten. Als je aanvraag hier niet aan voldoet, ontvang je van ons binnen circa acht weken een afwijzing.
Als je aanvraag wel bij onze criteria en uitgangspunten aansluit, kun je van ons het verzoek ontvangen om aanvullende vragen te beantwoorden en extra documenten mee te sturen als nadere toelichting op je plan. Wanneer wij je antwoorden hierop hebben ontvangen, kunnen wij je aanvraag vervolgens inhoudelijk en financieel beoordelen.
In de inhoudelijke beoordeling wegen wij verschillende factoren:

  • Aansluiting bij het beleid van het fonds;
  • Vergelijking met andere projecten;
  • Het beschikbare budget;
  • De context waarin je initiatief zich afspeelt.

Tijdens de inhoudelijke beoordeling kunnen wij opnieuw contact met je opnemen voor aanvullende informatie om tot een besluit te kunnen komen.
Het uiteindelijke besluit over wel of niet toekennen van een bijdrage ontvang je schriftelijk binnen een termijn van uiterlijk vier maanden.

Na bevestiging bijdrage

In de schriftelijke bevestiging van een positief besluit staan, naast algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden voor de verdere afhandeling van je project. Pas als je de begroting en dekking van je plan helemaal rond hebt en het project definitief doorgaat, sluiten wij een contract af en gaan wij over tot financiering. Vanuit het fonds krijg je een logo toegestuurd om onze ondersteuning kenbaar te maken en te gebruiken op uitingen van je project.

Bij toegekende bijdragen hoger dan € 150.000,- vragen wij je achteraf een controleverklaring waarin bevestigd wordt dat onze bijdrage volgens afspraak is besteed. Een voorbeeld van een controleverklaring vind je hieronder.

Fair Practice Code

Het VriendenLoterij Fonds vindt het belangrijk dat kunstenaars en creatieven een eerlijke beloning voor hun werkzaamheden ontvangen en schaart zich daarom achter de Fair Practice Code. Dit is de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van de vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Onderdeel van deze code is het Kunstenaarshonorarium dat een handvat biedt aan kunstenaars en instellingen om afspraken te maken over het honorarium. Door ons hier nadrukkelijk bij aan te sluiten willen we bijdragen aan een gezonde werkomgeving waar mensen onder eerlijke omstandigheden werken tegen een redelijke vergoeding.

Richtlijn Financieel beheer Goede Doelen

Het VriendenLoterij Fonds ondersteunt haar partners om hun creatieve en sociale plannen te verwezenlijken. Voor het financiële beheer van deze subsidiegelden wijzen wij op de Richtlijn Financieel beheer Goede Doelen toe, waarin staat beschreven staat hoe met de ontvangen gelden om te gaan en hoe ze verantwoord beheerd dienen te worden.

CBF erkend goed doel

Het VriendenLoterij Fonds is onderdeel van Stichting DOEN. Stichting DOEN is een CBF erkend goed doel en Stichting DOEN is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. DOEN past naast de ANBI-regels de volgende regelingen toe: CBF-richtlijnen en vereisten, Gedragscode Goede Doelen Nederland, Code Goed Bestuur en Regeling beloning directeuren goede doelen. Kijk hier voor meer informatie.

Documenten

Rapportageformulier

Download hier het Rapportageformulier

Algemene voorwaarden

Download hier onze Algemene Voorwaarden

Controleverklaring

Te gebruiken voor financiële verantwoording

Download hier de Controleverklaring