All you can Art 2022: Samen de verbeelding vieren

Nieuwsoverzicht

Iedereen – maar dan ook echt iedereen – krijgt bij All you can Art de kans om samen kunst te maken, te leren en te ontdekken. Kunstenaars en oprichters van Instituto Buena Bista (IBB) Curaçao David Bade en Tirzo en Kunsthal Rotterdam werkten afgelopen jaar samen met kunstenaars, buurtinitiatieven, studenten, wijkbewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen aan dit jaarlijkse project. Een kleine terugblik op een jaar waarin de AYCA-kunstenaars niet stil zaten.

Nieuw project Kunstness met Reakt
Met Kunstness reikte All you can Art dit jaar voor het eerst verder dan Rotterdam. Vier kunstenaars van All you can Art gaan om de beurt bij verschillende vestigingen van Reakt aan de slag. Reakt helpt mensen met psychische problemen of een verslavingsachtergrond bij het vinden van werk, het vergroten van het sociale netwerk of gezonder leven. Johanna Franco Zapata, Tirzo Martha en Gerson Kronstadt werkten elk drie maanden met cliënten en herstelcoaches van Reakt aan bijzondere, inspirerende kunstwerken. Deze ontmoetingen en samenwerkingen dragen bij aan het vergroten van de eigenwaarde van de deelnemers.

Kunst in de Pauluskerk
De Pauluskerk Rotterdam geeft de meest kwetsbare mensen van Rotterdam een vangnet. In het voorjaar werkten de All you can Art-kunstenaars zes weken lang vanuit deze instelling. Met ‘action painting’ van David Bade tijdens de wekelijkse kerkdienst. En Tirzo Martha, Rieneke de Vries en Goretti Pombo werkten samen met de bezoekers van de Pauluskerk aan een organisch groeiende tentoonstelling met als thema ‘Safe Space’ (een plek waar je je veilig voelt). De kunstwerken sierden de kerkzaal en reflecteerden elk op het leven van de maker. Een aantal van de kunstwerken waren vervolgens te zien in de Kunsthal, waar de bezoekers in het open atelier verder werkten aan hun creaties.

Summerschool
Zes weken lang gingen ruim dertig studenten aan de slag met opdrachten rond het thema ‘Safe Space’. De studenten volgden verschillende workshops en excursies en werkten aan hun eigen kunstwerken. Gunay Uslu, Staatssecretaris Cultuur en Media, ging langs bij de Summerschool en het open atelier in de Kunsthal en kreeg een rondleiding door Tirzo Martha.

Atelier met Instituto Buena Bista
Het thema ‘Safe Space’ vormde ook de rode draad in de open ateliers van de All you can Art-kunstenaars. Ze koppelden het thema aan het menselijk lichaam, en reflecteerden in hun werk op verschillende onderwerpen. Zo kon het publiek aan de slag met een masker in de 'Face Shop' van Roxette Capriles en verbeeldde David ieders mentale en fysieke gebrek in schilderijen in 'Elke gek zijn gebrek'.

Foto overzichtspagina: Fred Ernst
Foto header: Marco de Swart