Creative Access Lab: theater toegankelijk maken

Nieuwsoverzicht

De drempels van theater verlagen. Dat is het doel van het eerste Creative Access Lab in Nederland, een initiatief van New Pack Inclusion Creators en Toneelschuur Producties. Hiervoor duiken zeventien makers, met en zonder beperking, ruim drie weken in een speciaal gecreëerd laboratorium. Samen gaan ze aan de slag om het werk van de (toekomstige) artistiek leiders toegankelijk te maken.

Theater inclusiever maken

Ongeveer één op de tien Nederlanders ervaart uitdagingen door een beperking, wat neerkomt op circa twee miljoen mensen. Deze groep heeft vaak beperkte toegang tot de culturele en creatieve sector, inclusief theater. Het Lab wil, met steun van het VriendenLoterij Fonds, deze drempels verlagen en inclusie bevorderen.

Yu-Lan van Alphen, programmamanager VriendenLoterij Fonds: “Vanuit het VriendenLoterij Fonds streven we naar een samenleving waar iedereen mee kan doen en ertoe doet. En we geloven in de veranderkracht van verbeelding. In het Creative Access Lab kunnen theatermakers experimenteren met artistieke manieren om toegankelijkheid te verweven in hun werk. Het Creative Access Lab is hiermee een prachtig voorbeeld van een initiatief binnen de kunst- en cultuursector die inclusie versterkt.”

Een broedplaats voor innovatie, creativiteit en inclusie

Het Creative Access Lab vindt plaats van 13 mei t/m 5 juni 2024 en is een broedplaats voor innovatie, creativiteit en inclusieve samenwerking. Het nodigt regisseurs uit om bestaande kijk- en maakcodes te bevragen en nieuwe werken te creëren met Creative Access en repertoire als basis. Internationale pioniers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk ondersteunen dit proces.

Marelie van Rongen, directeur Schuur en Toneelschuur Producties: “Met het Lab laten we regisseurs ervaren hoe je vanaf het begin van het maakproces al inclusiever kan werken.”

Bewustzijn en betrokkenheid vergroten

Deelnemers leren van elkaar en delen regelmatig hun kennis met derden. Een deel van het programma is openbaar, waaronder presentaties, lezingen, debatten en bestaande voorstellingen vanuit een toegankelijkheidsperspectief. Dit vergroot het bewustzijn en de betrokkenheid bij het toegankelijk maken van theater, stimuleert het gesprek over toegankelijkheid in de sector en verspreidt kennis over wat er kan en moet gebeuren om de drempels tot het theater te verlagen.

Het VriendenLoterij Fonds steunt het Creative Access Lab dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij.