Meten is weten! Maar is dat wel zo?

Nieuwsoverzicht

Onderzoek als alternatieve vorm van impactmeting

‘Meten is weten’ is een gevleugelde uitdrukking. Maar niet alles is uit te drukken in getallen. Want hoe meet je als fonds wat de impact is van de steun die je biedt aan creatieve partners? En wat voor impact heb je dan eigenlijk voor ogen? Is het niet veel interessanter om erachter te komen wat de ervaringen zijn van deelnemers die actief betrokken zijn bij een creatief proces? Hoe zij het vonden om mee te doen en wat het voor hen heeft veranderd?

Sociale kunstpraktijk

Het VriendenLoterij Fonds steunt kunstenaars en makers met een kunstpraktijk die met behulp van radicale verbeelding andere perspectieven zichtbaar maken. Radicale verbeelding is het vermogen om de wereld niet te bekijken zoals deze is, maar zoals deze kan zijn. De kunst van deze verbeelding kan schijnbaar onbetwiste, dominante waarheden bevragen en ruimte geven aan een veelvoud van perspectieven, blikken, stemmen en verhalen. De makers die gesteund worden vanuit het VriendenLoterij Fonds werken met een sociale kunstpraktijk: waarbij veranderingen in de samenleving aanleiding vormen voor projecten, die individuele mensen maar ook gemeenschappen in het artistieke proces betrekken. Dit vanuit een persoonlijke, onbevangen blik, met sociale betrokkenheid en buiten de gebaande paden om.

Nieuwe perspectieven en indrukken

Om op een inhoudelijke manier vorm te geven aan de resultaten van haar financieringen kreeg design antropoloog Tina Lenz de opdracht om een explorerend onderzoek uit te voeren naar 8 sociale kunstpraktijken: David Bade & SCHUNCK, Outsiderwear, Jan Hoek, Alexandra Broeder, X_YUSUF_BOSS, Bakkerij de Eenvoud, Rainbow Soulclub, SPACE. Hierbij sprak zij met de kunstenaars, betrokken experts en deelnemers aan de diverse kunstpraktijken. Haar hoofdvraag aan de deelnemers was: welke indruk heeft deelname aan de sociale kunstpraktijk bij jou achtergelaten?

X_YUSUF_BOSS

Zo bezocht ze mensen die deelnamen aan de voorstelling LÍX, van choreograaf en danser Mohamed Yusuf Boss van het platform X_YUSUF_BOSS. Voor LÍX ging Mohamed in gesprek met de oudere en de jongere generatie binnen de Somalische gemeenschap. En duikt hij diep in de geschiedenis van zijn geboorteland Somalië en de gemeenschap van Somaliërs in Nederland. Tijdens deze intensieve gesprekken kwamen veel emoties los, die vervolgens door de performers in beweging en dans werden omgezet. Abtio Abdusalem Mohamed Hussein deed mee aan deze gesprekken. Hij heeft, zoals hij het zelf zegt, in principe niets met kunst. Maar bij het zien van de première van LÍX was hij trots op de positiviteit en liefde die vanuit de zaal gegeven werd. Hij was er niet op voorbereid dat emoties op deze manier zo voelbaar kunnen worden gemaakt. Tina sprak ook met Rapper Sakaria Ahmed, die op het podium het verhaal van zijn eigen vader vertelt. Sakaria kwam tot de conclusie dat hij niet meer hoeft te overleven, zoals de generatie van zijn ouders dat ervoer. Hij is het rolmodel voor de eerste generatie jongeren om verhalen door te geven en met elkaar in gesprek te gaan.

De Almanak voor Radicale Verbeelding – 360 pagina’s dik, 1 kilo zwaar – o.a. te koop bij Framer Framed, Het Nieuwe Instituut en online.