Teatro Bulabanda zet Curaçaose jongeren in hun kracht

Nieuwsoverzicht

Curaçaose jongeren krijgen bij Tayer di Teatro Bulabanda de kans hun talenten te ontwikkelen en hun eigen toekomst vorm te geven. De theaterwerkplaats is ook een thuis voor maatschappelijk betrokken (podium)kunstenaars van waaruit zij samen met maatschappelijke organisaties werken aan andere toekomstperspectieven.

Teatro Bulabanda schudt Curaçao wakker

Na meer dan vijftien jaar theater voor de jeugd te hebben gemaakt, gooit theatermaker Albert Schoobaar het roer om. In het huidige Curaçao voelt hij de urgentie om middels theatervoorstellingen bredere lagen van de Curaçaose bevolking te bereiken, hen een spiegel voor te houden en wakker te schudden. Om te komen tot een verenigd, bewust, kritisch en geëmancipeerd Curaçao, met een jonge generatie theatermakers die het voortouw neemt.

Meer kansen voor jongeren

Met Teatro Bulabanda geeft Schoobaar jongeren de kans hun stem te laten horen en laat hij hen zelf een andere toekomst uitstippelen. Hij ontwikkelt theatervoorstellingen om het maatschappelijke bewustzijn en de ‘empowerment’ van jongeren en kinderen in kansarme buurten te versterken. Zowel kansarme als kansrijke jongeren worden betrokken en gestimuleerd in de toekomst zelf theater te maken. Met steun van het VriendenLoterij Fonds richt de organisatie ook een theaterwerkplaats op, Tayer di Teatro Bulabanda, waarmee ze de kansen voor jongeren willen vergroten om zowel economisch als sociaal mee te kunnen doen.

Een broedplaats voor creativiteit

In de theaterwerkplaats krijgen de jongeren artistieke vorming, sociaal-emotionele vorming, wijktheater en Punda-talks (theatrale stadswandelingen gericht op toerisme). Hiervoor werken ze samen met verschillende kunstenaars, bewoners en maatschappelijke organisaties op Curaçao. Het eerste jaar richt de werkplaats zich op de thema’s ‘Alleenstaand ouderschap’ en ‘Knelpunten in de opvoeding’. De werkplaats, gevestigd in het leegstaande winkelpand Casa Moderna, is ook een community van geëngageerde Curaçaose (podium)kunstenaars.