Onderzoek: SEA Change

Gepubliceerd: maart 2021

Artistiek onderzoek
Om betekenisvolle veranderingen in kaart te brengen vroegen we onderzoekers Nick Polson en Max Somojiono een artistiek onderzoek te doen. Zij hebben naast een onderzoekspraktijk ook een eigen artistieke praktijk en representeren een jonge generatie. Om hen zoveel mogelijk de vrije hand te geven in hun aanpak is er gekozen om minder geijkte, maar meer bij de kunstpraktijk aansluitende wegen te bewandelen. Voor het onderzoek werden 10 uiteenlopende projecten, verspreid over het hele land geselecteerd.

Uitgangspunten voor het artistiek onderzoek
De uitgangspunten die zij hanteerden:

  • Impact meten van kunst- en cultuurinitiatieven met een sociale en maatschappelijke praktijk op hun deelnemers, publiek, kunstenaars en omgeving.
  • Verschillen en overeenkomsten tussen initiatieven in kaart brengen en de initiatieven meer met elkaar verbinden.
  • De gezamenlijke betekenis van initiatieven voor de samenleving duiden, om zo de waarde ervan weer te geven.

Onderzoeksmethode
Door op zoek te gaan naar aangrijpende ervaringen als vorm van meetbare impact, werken de onderzoekers vanuit een andere invalshoek dan bij eerdere door het BankGiro Loterij Fonds geïnitieerde onderzoeken is gedaan. Deze gingen uit van meer regulier kwalitatief onderzoek, op basis van interviews en verhalen.

Er is gebruik gemaakt van een gemengde onderzoeksmethode waarin kritische theorie, artistic research, etnografie en audiovisuele artistieke elementen samenkomen. Het onderzoek is gebaseerd op de thema’s die voor het BankGiro Loterij Fonds dienen als focus: social practice, inclusie, radicale verbeelding en verandering, die elk in een eigen hoofdstuk besproken zijn.

Conclusie
De onderzoekers stellen als eindconclusie, dat voor het in praktijk brengen van het gedachtegoed van sociaal geëngageerde kunst een theorie van praktijk nodig is: een theorie die een dialoog toestaat tussen theorie, academisch onderzoek en het veld, wat betekent dat dit een voortdurend project is. Omdat deze richtlijn nog niet bestaat, stellen zij een manifest voor Socially Engaged Arts voor als richtlijn. Dit manifest is geschreven met de woorden van gevestigde academici, artiesten en poëten en met de ervaringen van participanten, kunstenaars en de onderzoekers zelf in het achterhoofd.

Tekst gaat verder onder de video

SEA Change - Teaser

Klik hier voor de volledige film (Engelstalig)


Lees meer

Lees hier meer over publieksonderzoeken van het VriendenLoterij Fonds