Sociaal Ondernemen en Inclusie

Iedereen doet mee en doet ertoe

Inclusie is nog altijd niet de norm, maar dit is wel het doel van het VriendenLoterij Fonds. Het moet voor iedereen mogelijk zijn actief deel te nemen aan de maatschappij. Helaas staan er nog te veel mensen aan de zijlijn. Het ontbreekt hen bijvoorbeeld aan opleiding, kwalificaties of een (sociaal) netwerk. Of mensen ervaren barrières vanwege psychische of lichamelijke beperkingen waardoor zij niet volwaardig aan de huidige, complexe samenleving kunnen deelnemen. Sociale ondernemingen geven hen de kans om weer mee te doen. 

Er zijn steeds meer initiatieven die zich inzetten voor sociale en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen in de samenleving. Deze sociale ondernemers hebben aandacht voor mensen die niet meer of moeilijker kunnen werken, waaronder mensen met een beperking, ouderen en nieuwe Nederlanders. Ze bieden hen leer-werkplekken, dagbesteding of betaald werk.

Ondersteuning VriendenLoterij Fonds

Het VriendenLoterij Fonds steunt sociale ondernemingen en initiatieven die zich inzetten voor de participatie van kwetsbare groepen mensen in de Nederlandse samenleving. Voorlopers die in oplossingen denken en mensen een waardevolle plek in de maatschappij bieden. En waarbij een verdienmodel ten grondslag ligt aan de onderneming.

Met de bijdrage van de VriendenLoterij bieden wij hen rechtstreekse ondersteuning in de vorm van subsidies, leningen, garanties of investeringen.

Aanvraag doen

Wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst de criteria van dit programma. Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met Lisa Norbiato, via [email protected]