Vier de kunst van verandering

Wij geloven dat kunst en cultuur van betekenis kan zijn bij het geven van een antwoord op een aantal urgente sociale, economische en ecologische vraagstukken in onze samenleving. Het VriendenLoterij Fonds wil dit stimuleren en zo veel mogelijk mensen hiermee kennis laten maken.

Om dit te bereiken werken we samen met culturele voorlopers die onze verbeelding prikkelen én verandering veroorzaken.

Onze vier uitgangspunten zijn:

1. Radicale verbeelding
Radicale verbeelding is het vermogen om de wereld te verbeelden niet zoals deze is, maar zoals deze kan zijn. Radicale verbeelding gaat hierbij niet alleen over de toekomst maar juist ook in relatie tot het heden en verleden (gewortelde verbeelding). De kunst van deze verbeelding kan schijnbaar onbetwiste, dominante waarheden bevragen en ruimte geven aan een veelvoud van perspectieven, blikken, stemmen en verhalen. Het proces van verbeelding is hiermee collectief.

2. Social practice
We werken graag met kunstenaars en culturele instellingen met een kunstpraktijk waarbij veranderingen in de samenleving aanleiding vormen voor projecten. En die individuele mensen en gemeenschappen in het artistieke proces betrekken en kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen. Dit vanuit een persoonlijke, onbevangen blik, met sociale betrokkenheid en buiten de gebaande wegen om. Deze ‘social practitioners’ veranderen op een eigenzinnige wijze de regels van het spel, op grote en kleine schaal. Hierbij ontstaat er een andere relatie tussen maker, publiek en andere betrokkenen, en een andere kijk op de wereld.

3. Inclusie
Voor echte betekenisvolle en duurzame verandering moeten de condities en voorwaarden voor mensen om aan de samenleving deel te nemen verbeteren. Dit als tegenbeweging van het proces van uitsluiting en marginalisatie waarbij de stem van individuen en groepen minder gehoord of genegeerd wordt en zij minder toegang hebben tot voorzieningen, netwerken, kennis, ervaringen en gedachtenvorming in de samenleving. Het stimuleren van inclusie gaat verder dan het propageren van gelijkwaardigheid of diversiteit. Het richt zich ook op dieperliggende maatschappelijke behoeftes.

4. Verandering en beweging
Veel kunst en cultuurinitiatieven zijn experimenten die de bestaande structuur van de culturele sector op de lange termijn beïnvloeden. Ze zijn onderdeel van een grotere beweging en maken op deze manier samen betekenisvolle veranderingen mogelijk. Niet alleen binnen de culturele sector, maar óók daarbuiten. Alleen zo kan kunst het publiek, in de breedste zin van het woord, andere perspectieven bieden en van onderop en vanuit niches maatschappelijke verandering brengen.

Ondersteuning VriendenLoterij Fonds

Het VriendenLoterij Fonds steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch bevragen. Initiatieven die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven. 

Met de bijdrage van de VriendenLoterij bieden wij hen rechtstreekse ondersteuning in de vorm van subsidies, leningen, garanties of investeringen.

Aanvraag doen

Wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst de criteria van dit programma. Wil je meer weten of heb je een vraag? Mail dan naar [email protected]