Wat we DOEN

Als financier helpt het VriendenLoterij Fonds voorlopers die zich inzetten voor een socialere en creatievere samenleving in Nederland. In deze maatschappij staat het volgende centraal:

  • iedereen kan meedoen, mensen werken samen en helpen elkaar, met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
  • kunst en cultuur zijn onmisbaar bij het ontwikkelen van nieuwe perspectieven. En bij het vormgeven van de samenleving op een andere manier (‘creatief’).

Met de bijdrages van de VriendenLoterij steunen wij initiatieven die zich richten op een van deze twee thema’s.

Iedereen doet mee en doet ertoe

Het VriendenLoterij Fonds gelooft in een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarom ondersteunen we initiatieven die kwetsbare mensen (weer) een plek geven in onze maatschappij. Een plek waar zij kunnen werken, zich kunnen ontwikkelen en onderdeel voelen van de samenleving.

Sociaal

DOEN wil bijdragen aan een groene en innovatieve economie waarin inspirerende ondernemingen werken aan een betere wereld voor mens en milieu. Deze ondernemingen zetten zich actief in om de hele keten van inkoop tot en met verkoop duurzaam te veranderen en groener te maken. Om impact te bereiken is financiële winst een randvoorwaarde, geen doel op zich.

Een nieuwe blik op het bestaande

Kunst en cultuur prikkelen de verbeelding. Ze zetten aan tot verwondering, confrontatie en verbinding en bevragen schijnbaar onbetwiste waarheden. Kunstenaars zijn de motor voor verandering, door de verbeeldingskracht van mensen uit te dagen voorbij het bestaande te denken.

Creatief

DOEN wil bijdragen aan een groene en innovatieve economie waarin inspirerende ondernemingen werken aan een betere wereld voor mens en milieu. Deze ondernemingen zetten zich actief in om de hele keten van inkoop tot en met verkoop duurzaam te veranderen en groener te maken. Om impact te bereiken is financiële winst een randvoorwaarde, geen doel op zich.