Jongeren buigen zich over maatschappelijke thema’s in Future Voices Studio

Nieuwsoverzicht

Future Voices Studio geeft jongeren in kwetsbare posities een stem in het maatschappelijk debat en zorgt ervoor dat zij creatief en constructief over hun eigen toekomst nadenken. De jongeren onderzoeken een maatschappelijk thema, interviewen inspirerende sociale ondernemers en gaan met hen op zoek naar mogelijke oplossingen voor de toekomst. De resultaten delen ze in een dynamische radiotalkshow.

Luisteren naar ‘de stemmen van de toekomst’

In een openbare bibliotheek onderzoeken jongeren tussen de 10 en 21 jaar verschillende maatschappelijk thema’s. Ze duiken in de feiten en cijfers rondom onderwerpen als kansenongelijkheid, armoede en duurzaamheid en interviewen in een persconferentie inspirerende ondernemers over het onderwerp. Gezamenlijk gaan ze op zoek naar mogelijke oplossingen. De resultaten presenteren ze uiteindelijk onder begeleiding van professionele radiomakers in een dynamische radiotalkshow die wordt uitgezonden via een lokaal radiostation en als podcast via Spotify.

Niet over maar mét ze praten

Jongeren, en dan met name kwetsbare jongeren, worden in politiek en media nog niet of nauwelijks meegenomen in het nadenken over maatschappelijke vraagstukken. De samenleving voelt voor hen vaak ver weg, terwijl deze jongeren juist een belangrijke rol spelen in de (sociale) transitie. Met dit initiatief worden jongeren gestimuleerd na te denken over de toekomst, waarin zij zelf de hoofdrol spelen, en krijgen zij een stem in het maatschappelijk debat. Hierdoor wordt niet alleen hun stem gehoord maar worden zij ook betrokken bij het vormgeven van hun eigen toekomst.

Het VriendenLoterij Fonds steunt Future Voices Studio en de sociale ondernemers die meedoen aan het project.