Wat we doen

Als financier helpt het VriendenLoterij Fonds voorlopers die zich inzetten voor een samenleving waar iedereen meetelt, gemeenschappelijkheid voorop staat, en waar ruimte is voor verbeelding.

Met de bijdrages van de VriendenLoterij steunen wij voorlopers die zich richten op twee overkoepelende en met elkaar verbonden thema’s:

Solidaire samenleving

Het VriendenLoterij Fonds streeft naar een samenleving waar iedereen mee kan doen en ertoe doet. Waar mensen naar elkaar omkijken. Het VriendenLoterij Fonds ondersteunt sociale ondernemingen (die door middel van arbeid een plek geven aan mensen in de samenleving) en initiatieven die deze sociale ondernemingen verder helpen. De komende jaren wil het VriendenLoterij Fonds zich inzetten om sociaal ondernemen het nieuwe normaal te maken. 

Veranderkracht van verbeelding

Wij geloven in de veranderkracht van verbeelding als collectief proces. Dat we onze samenleving op een andere manier vorm moeten geven is voor steeds meer mensen duidelijk. Maar hoe dit er precies uit zou kunnen zien is lastiger voor te stellen. We willen een wereld verbeelden niet zoals zij is, maar zoals zij zou kunnen zijn. De kunst van deze verbeelding kan schijnbaar onbetwiste, dominante waarheden bevragen en ruimte geven aan een veelvoud van perspectieven, blikken, stemmen en verhalen.

Het VriendenLoterij Fonds ondersteunt:

  • Kunst- en cultuurprojecten die radicale verbeelding inzetten om te laten zien dat een andere wereld mogelijk is en die werken aan het creëren van en het ruimte geven aan een veelheid aan perspectieven.
  • Kunstenaars die mensen en gemeenschappen betrekken bij hun artistieke proces (zogenaamde social practice) en daarmee gezamenlijk tot alternatieve perspectieven komen.  
  • Initiatieven binnen de kunst- en cultuursector die zoeken naar horizontale, gelijkwaardige en meer inclusieve samenwerkingsvormen. 

Aanvraag doen

Wil je een aanvraag doen? Lees dan eerst onze criteria. Wil je meer weten of heb je een vraag? Mail dan naar [email protected]

Vervul een Hartenwens

Of misschien wil je een Hartenwens indienen? Een Hartenwens wordt altijd aangevraagd voor een ander, een speciaal iemand die jouw organisatie een warm hart toedraagt.