Over het fonds

Het VriendenLoterij Fonds gelooft in een wereld waarin iedereen meedoet en waar ruimte is voor radicale verbeelding. Het fonds ondersteunt sociale ondernemingen die ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee kunnen doen. En het steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan, de wereld kritisch bevragen en mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken. Hierdoor ontstaan nieuwe perspectieven en krijgt de samenleving op een andere manier vorm.

VriendenLoterij Fonds en Stichting DOEN
Het VriendenLoterij Fonds is onderdeel van Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen. Naast het ondersteunen van radicale verbeelders en sociale ondernemers in Nederland vanuit het VriendenLoterij Fonds, financiert DOEN ook creatieve vernieuwers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, vernieuwende bewonersinitiatieven in Nederland en voorlopers die zich inzetten voor een groenere wereld.

VriendenLoterij Fonds en VriendenLoterij
De VriendenLoterij maakt zich sterk voor alle organisaties die het leven mooier maken door zich in te zetten voor het behoud van het cultureel erfgoed en het welzijn van mensen. Denk aan de monumenten in de buurt, het theater waar u graag komt of uw plaatselijke sportvereniging. Voor het restaureren van Hollandse meesters of het opknappen van de sportclub.

Met de bijdrage van de VriendenLoterij financieren wij in Nederland sociale ondernemers met oog voor iedereen in onze maatschappij en culturele vernieuwers die voorbij het bestaande denken.