Over het fonds

Het VriendenLoterij Fonds gelooft in een wereld waarin iedereen meedoet en waar ruimte is voor verbeelding. Het fonds ondersteunt sociale ondernemingen (die door middel van arbeid een plek geven aan mensen in de samenleving) en initiatieven die deze sociale ondernemingen verder helpen. En het steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan, de wereld kritisch bevragen en mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken. Hierdoor ontstaan nieuwe perspectieven en krijgt de samenleving op een andere manier vorm.

VriendenLoterij Fonds en Stichting DOEN
Het VriendenLoterij Fonds wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij en is onderdeel van Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij en VriendenLoterij. Naast het ondersteunen van kunst- en cultuurinitiatieven en sociale ondernemers in Nederland vanuit het VriendenLoterij Fonds, financiert DOEN kunst- en cultuurinitiatieven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en voorlopers die zich inzetten voor een regeneratieve economie. Vanuit het Postcode Loterij Buurtfonds steunt DOEN buurtprojecten en vernieuwende bewonersinitiatieven.

VriendenLoterij Fonds en VriendenLoterij
De VriendenLoterij maakt zich sterk voor alle organisaties die het leven mooier maken door zich in te zetten voor het behoud van het cultureel erfgoed en het welzijn van mensen. Denk aan de monumenten in de buurt, het theater waar u graag komt of uw plaatselijke sportvereniging. Voor het restaureren van Hollandse meesters of het opknappen van de sportclub.

Met de bijdrage van de VriendenLoterij financieren wij in Nederland sociale ondernemers met oog voor iedereen in onze maatschappij en culturele vernieuwers die voorbij het bestaande denken.

Meldpunt integriteit

Stichting DOEN, waar het VriendenLoterij Fonds onderdeel van is, doet er alles aan om misstanden en schendingen te voorkomen. Maar als vermoedens van misstanden en schendingen zich voordoen wil DOEN daar serieus mee omgaan en adequaat op reageren. We hebben daarom een meldpunt opgesteld dat iedereen die bij DOEN en aanverwante merken betrokken is, zowel intern als extern, de mogelijkheid biedt om vermoedens van misstanden en schendingen te melden. Op de website van DOEN vind je hier informatie over.