Het VriendenLoterij Fonds ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een wereld waarin iedereen meedoet en waar ruimte is voor radicale verbeelding

Aanjager van voorlopers

Het VriendenLoterij Fonds steunt initiatieven die bijdragen aan een wereld waarin iedereen meedoet en waar ruimte is voor radicale verbeelding: ondernemingen die zich inzetten voor sociale en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen in de samenleving en kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan, de wereld kritisch bevragen en mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken.

Iedereen doet mee en doet ertoe

Het moet voor iedereen mogelijk zijn actief deel te nemen aan de maatschappij.  Helaas staan er nog te veel mensen aan de zijlijn. Sociale ondernemingen geven hen de kans om weer mee te doen.

Vier de kunst van verandering

Kunst en cultuur kunnen van betekenis zijn bij het beantwoorden geven van aantal urgente sociale, economische en ecologische vraagstukken in onze samenleving. Wij ondersteunen culturele voorlopers die onze wereld kritisch bevragen. Die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven.

Een aanvraag doen?

Ben jij iemand die vanuit ondernemerschap actief werkt aan innovatieve oplossingen voor een betere wereld? Past jouw initiatief bij een van onze programma’s? Wellicht komt jouw initiatief dan in aanmerking voor financiering.

Vervul een Hartenwens

Of misschien wil je een Hartenwens indienen? Een Hartenwens wordt altijd aangevraagd voor een ander, een speciaal iemand die jouw organisatie een warm hart toedraagt. Lees hier de criteria en hoe je een Hartenwens indient.

Kunst als katalysator voor verandering?

In deze zesdelige podcastserie onderzoekt Dide Vonk, podcastmaker en actrice, hoe en of kunst kan zorgen voor een blijvende maatschappelijke verandering. Iedere twee weken interviewt ze radicale kunstenaars, makers en denkers die mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken bij hun projecten, om de maatschappij op een nieuwe manier vorm te geven.