VriendenLoterij overhandigt het VriendenLoterij Fonds een cheque

Nieuwsoverzicht

Afgelopen dinsdag ontving Stichting DOEN directeur Carol Gribnau voor het VriendenLoterij Fonds een cheque van maar liefst 7.250.000 euro van de VriendenLoterij. De cheque werd overhandigd door Dorine Manson, managing director van de Goede Doelen Loterijen.

Met de bijdrage van de VriendenLoterij biedt het VriendenLoterij Fonds (onderdeel van Stichting DOEN) ondersteuning aan initiatieven die zich inzetten voor een wereld waarin iedereen meedoet en waar ruimte is voor radicale verbeelding. Ondernemingen die zich hard maken voor sociale en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen in de samenleving en kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan, de wereld kritisch bevragen en mensen uit alle lagen van de samenleving betrekken.

Directeur Carol Gribnau(l) en managing director Dorine Manson(r) met de cheque van de VriendenLoterij.

Iedereen doet mee en doet ertoe

Het moet voor iedereen mogelijk zijn actief deel te nemen aan de maatschappij. Helaas staan er nog te veel mensen aan de zijlijn. Rabauw is een mooi voorbeeld van een sociale onderneming die mensen een kans geeft om weer mee te doen. Bij Rabauw wordt bier gebrouwen door een bonte mix aan ‘Rabauwers’; mensen voor wie het leven niet alleen een avontuur maar ook een uitdaging is. Rabauw startte als sociale bierbrouwerij in een monumentaal pand in Gemert en biedt werkplekken aan mensen waar de reguliere arbeidsmarkt geen raad mee weet, door middel van dagbestedings- leerwerk en re-integratieplekken. Met de bijdrage van het VriendenLoterij Fonds breidt Rabauw in oktober 2021 uit naar een tweede locatie in Eindhoven om meer werkplekken te creëren.

De oprichters van Rabauw in de bierbrouwerij.

Vier de kunst van verandering

Kunst en cultuur kunnen van betekenis zijn bij het beantwoorden van een aantal urgente sociale, economische en ecologische vraagstukken in onze samenleving. Het VriendenLoterij Fonds ondersteunt, dankzij de bijdrage van de VriendenLoterij, culturele voorlopers die onze wereld kritisch bevragen. Die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven. Een mooi voorbeeld van zo’n creatief project is het Outsiderwear Festival, bedacht door kunstenaar Jan Hoek van Stichting Captain Hoek. Hierbij worden talentvolle outsider kunstenaars (met bijvoorbeeld een verstandelijke handicap, een psychische aandoening of een daklozenachtergrond) gekoppeld aan opkomende en succesvolle ontwerpers uit het hele land. Zoals Duran Lantink, BonneSuits en Patta. Om kunstenaars die normaal in verschillende werelden werken, bijeen te brengen. Samen ontwerpen ze concepten, allemaal met betrekking tot kleding of streetwear, waarbij voornamelijk met reeds bestaande textiel/restmaterialen wordt gewerkt. Tijdens verschillende activiteiten wordt de ‘verborgen’ kunst op diverse plekken in Nederland gepresenteerd.

Jan Hoek en Bruin Parry van Outsiderwear Festival (Foto: Jonnah Bron)

Deze geweldige bijdrage van 7,25 miljoen euro is alleen mogelijk dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij. Met deze bijdrage kan het VriendenLoterij Fonds ook het komend jaar sociale en creatieve voorlopers rechtstreekse ondersteuning in de vorm van subsidies, leningen, garanties of investeringen bieden. En kunnen deze voorlopers hun goede werk doorzetten en ontstaan nieuwe perspectieven in de samenleving.

-------------------------

De VriendenLoterij maakt zich sterk voor alle organisaties die het leven mooier maken door zich in te zetten voor het behoud van het cultureel erfgoed en het welzijn van mensen. Denk aan de monumenten in de buurt, het theater waar u graag komt of uw plaatselijke sportvereniging. Voor het restaureren van Hollandse meesters of het opknappen van de sportclub.

Met de bijdrage van de VriendenLoterij financiert VriendenLoterij Fonds in Nederland sociale ondernemers met oog voor iedereen in onze maatschappij en culturele vernieuwers die voorbij het bestaande denken.